ДоставкаБетоновоз с хидравлично изсипв...

Нашите услуги

Бетоновоз с хидравлично изсипване

Максималната височина на изсипване на бетон на 9 метра от колата е 1 метър над нивото на земята, където стои бетоновоза.

Хидравличният улей може да доставя по права линия от бетоновоза, както право назад, така и до 90 градуса от двете страни зад камиона.

betonovoz2