ПродуктиСтоманобетон

Нашите продукти

Стоманобетон

Когато към обикновената бетонова смес се добави стоманена армировка, се получава стоманобетон. Той преодолява недостатъците на обикновения бетон.

Армира се точно със стомана, защото тя им топлинен коефициент на разширение, много близък до бетоновия. Това я прави най-съвместима с него от всички метали и осигурява максимална якост и трайност на конструкцията. 

Използва се във всяка отговорна конструкция – носещи елементи в сградите, промишлени и енергийни комплекси, язовири и резервоари за вода, подпорни стени, подводни конструкции, всякакви видове канали и тръбопроводи и т. н. 

stomanobeton