ПродуктиЛек бетон

Нашите продукти

Лек бетон

Лекият бетон е със суха плътност между 800 и 2000 kg/m³. Техническата долна граница на плътността на лекия бетон понастоящем е около 350 kg /m³. 

Ниското тегло на лекия бетон се дължи на агрегати с висока порьозност и ниска плътност. Освен в агрегатите, и в бетона се въвличат допълнително въздушни пори. Тези въздушни пори дават леки топлоизолационни свойства на бетона и по-ниска топлопроводимост. 

Най-често използвани добавъчни материали при производство на лек бетон са експандиран вермиколит и перлит. 

Лекият бетон намира приложение при изграждане на преградни стени, защита на хидроизолации, топлоизолации и звукоизолации, пожаро-защитни стени.

lek-beton